Malarstwo

A A A
 
Odbior polega na skupianiu umysłu całkowicie na treści kōanu, jednak nie w celu jego umysłowego poznania, ale "zjednoczenia się z jego duchem"

Abstrakcja to kondensacja intuicji logicznej.
Obraz jest pewnym sposobem kumulacji energii.

…Szkicuję widma, odnajduję kontury próżni, rysuję.
Jean Cocteau

Artysta, który nie potrafi uwolnić się od powtarzania jednostronnych ukierunkowań kulturowych sprzeniewierza się swojemu powołaniu.
Marshall McluhanBardziej cenić ekspresję od perfekcji, witalizm od wykończenia, zmienność od spokoju, nieznane od znanego, niewyraźne od wyraźnego, jednostkę od społeczeństwa i wnętrze człowieka od tego co widoczne na zewnątrz.
William Seitz

Artysta analizuje deformacje życia zmysłowego spowodowane oddziaływaniem nowego środowiska i na ogół tworzy dzieła sztuki, które korygują skrzywienie i zaburzenie zmysłów, wywołane przez nową formę.

Artysta pełni więc w społeczeństwie rolę nawigatora, który prawidłowo odczytuje namiar kompasu i ustala kurs.
W tym sensie artysta nie jest handlarzem ideałów czy wzniosłych przeżyć, ale nieodzownym doradcą zarówno w swerze działań, jak i myśli ludzkich.

Kulturę, która korzysta wyłącznie z elementów zapożyczonych od kultury bezpośrednio ją poprzedzającej, czeka nieuchronna śmierć. A zatem rola sztuki polega na umożliwianiu percepcji ludziom otępiałym, których zdolności postrzegania stłumiło niezauważalne dla nich środowisko.
Pomoże im w tym anty-środowisko, które tworzy artysta w postaci swych dzieł sztuki.

Strony: 1 2 3 Następna »